Aktualizácia SW a dát

Aktualizácia programového vybavenia a databáz ODIS 4× ročne
Priebežná aktualizácia SW cez server.

SW ODIS

  • Programové vybavenie ODIS je živý produkt v neustálom vývoji.
  • S každou aktualizáciou databáz získavate na CD aktualizáciu SW ODIS.

DÁTA

  • Databázy aktualizujeme 4x ročne

ODIS

  • Zákazník si pri uzatvorení zmluvy zvolí počet aktualizácií: 2× alebo 4× v roku
    Každý aktívny zákazník dostáva úvodom roka cenovú ponuky na aktualizáciu programového vybavenie a databázových súborov ODIS v doteraz odoberanom rozsahu.