210 22 Vedenie uzemňovacie, bleskozvody

Táto cenníková skupina obsahuje položky pre montáž uzemňovacieho vedenia, ochranného pospojovania, zachytávacieho a zvodového vedenia, zachytávacích, uzemňovacích tyčí, svoriek a ostatného príslušenstva.

Položky obsahujú úplnú montáž, používajú sa aj na opravu, ak sa nenachádzajú v skupine 210 29

Vedenie uzemňovacie :

 • v zemi – vrátane svoriek, alebo zvaru
 • v rozvodniach – mrežová sústava, vrátane svoriek, alebo zvaru
 • ochranné pospojovanie – na povrch, vrátane svoriek

Vedenie zachytávacie, zvodové :

 • nové vedenie – na podpery
 • nové vedenie – do tuhej rúrky (skrytý zvod)
 • rekonštrukcia vedenia – na existujúce podpery
 • pre zachytávacie a zvodové vedenia sa svorky vždy rozpočtujú osobitne !
 • vzdialenosť podpier je daná typom a použitím podpery, riadiť sa doporučením výrobcu (veľmi všeobecne : 1ks / 1m)

Zachytávacie tyče – na hrebeni strechy, do muriva, dreva, stojan a pod.

Svorky – do 2, alebo nad 2 skrutky

Uzemňovacie tyče, dosky, ochranné uholníky, označovacie štítky

Krabice pre skúšobnú svorku

 • do steny, izolácie
 • do zeme, betónu

Tuhé rúrky pre skryté zvody

Ochranné pospojovanie FeZn pásy, vodiče, Cu vodiče, Bernard svorky

Základné materiály – prepočítavacie koeficienty výrobcov / normy spotreby :

materiál koeficient Norma spotreby
pásovina Fezn 30/4 1m = 0,940 kg 1m = 1,000 kg
lano FeZn 50 1m = 0,400 kg 1m = 0,420 kg
drôt FeZn D8 1m = 0,400 kg 1m = 0,420 kg
drôt FeZn D10 1m = 0,620 kg 1m = 0,660 kg
drôt Cu D8 1m = 0,450 kg 1m = 0,490 kg
drôt nerez 1m = 0,400 kg 1m = 0,420 kg
drôt AlMgSi D8 1m = 0,135 kg 1m = 1,141 kg

V cenníkoch ODIS sú v porovnaní so základným cenníkom tieto rozdiely :

 • nové položky pre vodiče a pásovinu AlMgSi, Cu, Nerez
 • nové položky pre skryté zvody – vodiče, laná, rúrky a krabice
 • nové položky pre podlahové krabice, do zeme, betónu

Ostatné doporučenia :

 • vedenie v zemi, na povrchu a mrežových sústavách obsahuje aj montáž svoriek
 • používať prepočítavacie koeficienty, prípadne normy spotreby m/kg uzemňovacieho vedenia
 • často sa vyskytujúca chyba v zadaniach je rovnaké množstvo montáže a uzemňovacieho materiálu
 • napr.: Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm = 100m
 • MAT : Drôt zvodový FeZn D8 = 40m, resp. 42m

Po zápise montáže SW ODIS navedie na hlavný (nosný) materiál s ňou súvisiaci.

Z nosného materiálu je priamy odkaz na doplnkový materiál .

Firmy zaradené do MTZ Elektro

210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia

Skupina 20 obsahuje položky pre montáž a zapojenie svietidiel a osvetľovacích zariadení.

Obsahom montáže je úplná montáž svietidla, vrátane vyznačenia umiestnenia, zapojenie vodičov, zloženie svietidla, doplnenie svetelných zdrojov, drobné montážne konzolky, ktoré sú súčasťou telesa svietidla, vyskúšanie.

Predmetom montáže nie sú nosné konštrukcie, prevesy, závesné laná, úpravy závesov, otvory, hmoždinky a pod.

Svietidlá so svetelnými zdrojmi typu halog. žiarovka, kompaktná žiarivka, LED
(prisadené, zapustené, závesné)

 • interiérové IP20-44
 • núdzové
 • priemyselné IP54-66

Svietidlá so svetelnými zdrojmi typu halog. výbojka a pod

 • priemyselné IP54-66

Osvetľovacie LED pásy, s príslušenstvom

 • montážne profily, LED pásy
 • napájacie zdroje, ovládače, stmievače, riadiace moduly …

Svietidlá exteriérové – podlahové, stenové

 • zabudovateľné do podlahy, steny, zeme
 • architektonické, pre osvetlenie napr. fasád, umeleckých diel a pod.

Svietidlá so svetelnými zdrojmi typu lineárna žiarivka

 • interiérové IP20-44
 • priemyselné IP54-66

Svietidlá pre verejné osvetlenie a do hál, svetelný zdroj výbojka

 • uličné, cestné
 • parkové
 • priemyselné do hál, pre športoviská
 • reflektory

Doplnky pre svietidlá

 • predradníky
 • stožiare, výložníky, elektrovýzbroj
 • dopravné značky

V cenníkoch ODIS sú v porovnaní so základným cenníkom tieto rozdiely :

 • doplnené krytie (IP) pre lepšiu orientáciu pri priradení montáže k materiálu
 • v textoch sú pôvodné typové rady výrobkov nahradené všeobecným technickým popisom
 • nové položky pre LED pásy
 • nové položky pre zabudovanie do podlahy, steny, zeme, architektonické
 • nové položky pre montáž germicidných žiaričov
 • nové položky pre LED svietidlá : uličné, pre prechody pre chodcov, reflektory

Ostatné doporučenia :

 • v cenách nie sú započítané nosné konštrukcie, oceniť položkami skupiny 02
 • v cenách nie sú započítané hmoždinky, oceniť položkami skupiny 01
 • jamy a betónové základy pre stožiare – použiť cenník M46
 • často sa vyskytujúca chyba v zadaniach je nekompletná špecifikácia bez svetelných zdrojov

Po zápise montáže SW ODIS navedie na hlavný (nosný) materiál s ňou súvisiaci.

Firmy zaradené do MTZ Elektro

210 11 Spínače, zásuvky, regulačné ústrojenstvo

Táto cenníková skupina obsahuje položky pre montáž a zapojenie spínačov pre ovládanie osvetlenia, špeciálnych (schodiskové, časové …) vačkových, zásuviek, vidlíc, niektorých NN, VN a VVN strojov a zariadení.

V tejto časti sa nebudeme venovať položkám NN, VN a VVN strojov a zariadení.

Položky obsahujú úplnú montáž, so zapojením (okrem výnimiek), upevnením na nosnú konštrukciu pomocou upevňovacích skrutiek, prípadnú demontáž a opätovnú montáž krytu, vyskúšanie prístroja.

Spínače na ovládanie osvetlenia (zapustené, nástenné) – kompletná montáž so zapojením :

 • spínače rad. 1 až 7, krytie IP20, IP44, IP55-65
 • ovládače tlačidlové – rad. 1/0, 1/0S, 1/0So – oceňovať položkami skupiny 14
 • schodiskové, svetlocitlivé, stmievače

Ostatné spínače :

 • sporákové spínače
 • vačkové spínače
  • montáž bez zapojenia
  • zapojenie oceniť položkami skupiny 10 (ukončenie káblov)

Zásuvky (zapustené, vstavané, nástenné) – kompletná montáž so zapojením :

 • zásuvky 230V (technicky je zapojenie 1-nás, alebo 2-nás zásuvky rovnaké)
  • koncové
  • priebežné zapojenie
 • zásuvky 24, 48, 380V, s plochými kontaktami
 • zásuvky a prívodky priemyselné, 16 – 63A/500V
  • nástenné, vstavané, pre pohyblivé prívody
 • vidlice 230V
 • vidlice 500V priemyselné

V cenníkoch ODIS sú v porovnaní so základným cenníkom tieto rozdiely :

 • doplnené krytie pre lepšiu orientáciu pri priradení montáže k materiálu
 • nové položky pre vačkové spínače
 • z textov sú pôvodné typové rady výrobkov nahradené všeobecným technickým popisom

Ostatné doporučenia :

 • v cenách nie je započítané sekanie do muriva – rozpočtovať osobitne
 • v cenách nie sú započítané hmoždinky – rozpočtovať pre úplnú montáž :
  • nástenných spínačov, ovládačov, zásuviek 230V
  • nástenných zásuviek 500V
 • nosné konštrukcie pre uloženie prístrojov oceňovať položkami skupiny 02
 • dodávka kompletných prístrojov má viac možností :
  • spínače zložené z prístroja, krytu a rámika (osobitne špecifikovať)
  • spínače aj zásuvky s krytom, bez rámika (osobitne špecifikovať)
  • spínače aj zásuvky kompletné
 • technické riešenie dodávky zásuviek :
  • s ochrannými clonkami, alebo bez, resp. s natočenými dutinkami
  • farebné odlíšenie obvodov, resp. s prepäťovou ochranou
 • často sa vyskytujúca chyba v zadaniach je nekompletná špecifikácia typu prístroja bez krytu a rámika

Po zápise montáže SW ODIS navedie na hlavný (nosný) materiál s ňou súvisiaci.

Z nosného materiálu (napr. prístroj) je priamy odkaz na doplnkový materiál (kryt, rámik – design a farby sú na výber).

Firmy zaradené do MTZ Elektro

210 10 Ukončenie vodičov, súbory pre káble

Úvodná časť skupiny 10 definuje ukončenie vodičov a káblov v rozvádzačoch, ukončenie vodičov, šnúr, káblov, upchávok na prístrojoch a ostatných zariadeniach.

Obsahom montáže je prevedenie úpravy jedného konca vodiča, alebo kábla, t.j. odizolovanie (preletovanie), pripevnenie oka na vodič, ukončenie na svorky.

Skupina obsahuje aj ukončenie na strojoch a zariadeniach, koncovky a spojky pre vodiče a káble, kde je potrebné doplniť špecifikáciu.

Ukončenie v rozvádzačoch

 • vodiče s plastovou izoláciou
 • vodiče bezhalogénové
 • káble celoplastové
 • káble bezhalogénové

Ukončenie na strojoch a zariadeniach

 • Al, Cu pásy na prístroji
 • šnúry v gumovej hadici
 • káble zmršťovacou záklopkou
 • nevýbušné upchávky

Koncovky a spojky

 • pre káble 1kV – 35kV

V cenníkoch ODIS sú v porovnaní so základným cenníkom tieto rozdiely :

 • doplnené položky pre ukončenie bezhalogénových vodičov
 • doplnené položky pre ukončenie bezhalogénových káblov
 • z textov sú pôvodné typové rady výrobkov nahradené všeobecným technickým popisom

Ostatné doporučenia :

 • ukončenia vodičov a káblov sú nedeliteľnou súčasťou kompletovania rozvádzačov

Firmy zaradené do MTZ Elektro

210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svorkovnice

Táto cenníková skupina obsahuje položky pre montáž rozvodníc, rozvádzačov, skriňových rozvádzačov, ostatných skríň, nevýbušných krabíc, svorkovníc a pod.,

Položky pre rozvádzače obsahujú montáž, ktorou sa rozumie zostavenie z rozložených dielov (transport), osadenie, vyváženie …
V položkách nie je započítané vnútorné zapojenie, ukončenie vodičov, káblov, koncovky, uzávery …

Rozvádzače

 • rozvodnice všeobecne (zapustené, nástenné)
 • rozvádzače skriňové (samostatne stojacie)
 • rozvádzače zásuvkové
 • rozvádzače dátové
 • rozvádzače rozvodné, rozpojovacie … (SP, SR, RIS, ER…)

Svorkovnice

 • stúpacie
 • ochranné, nulové
 • radové
 • ostatné

V cenníkoch ODIS sú v porovnaní so základným cenníkom tieto rozdiely :

 • doplnené položky Dokončovacie práce na rozvádzačoch
 • doplnená montáž zásuvkových rozvádzačov
 • doplnená montáž dátových rozvádzačov (bez vybavenia)

Ostatné doporučenia :

 • k montáži rozvádzačov doplniť položku Dokončovacie práce
 • k montáži doplniť ukončenia vodičov a káblov – oceniť položkami skupiny 10
 • v cenách nie je započítané sekanie do muriva – rozpočtovať osobitne
 • v cenách nie sú započítané hmoždinky – rozpočtovať pre úplnú montáž :
  • nástenných rozvádzačov, krabíc a pod
 • Pre dodávku, špecifikáciu rozvádzačov použiť obory materiálu 357, výzbroje 358, 389

Firmy zaradené do MTZ Elektro

210 80 Vodiče, šnúry a káble medené a 210 90 hliníkové

Táto cenníková skupina obsahuje položky pre montáž bežne používaných vodičov, šnúr a káblov

Položky obsahujú úplnú montáž

 • bez zapojenia v krabiciach, prístrojoch, rozvádzačoch a pod., tieto zapojenia je potrebné oceňovať osobitne
 • vrátane prípravných prác (značenie trasy vedenia, merania, prípravy bubnov)
 • prípadné preťahovanie, zaistenie koncov, meranie izolačného stavu a pod.

Úvodná časť skupiny definuje spôsoby uloženia :

Voľne (VU) – položenie na dopredu pripravené

 • nosné konštrukcie
 • káblové žľaby, lávky a pod. (vrátane zväzkovania proti zvlneniu)
 • uloženie do výkopov, tvárnic, chráničiek.

Voľne uložené vodiče, šnúry a káble nie sú zaistené, alebo upevnené proti posúvaniu !

pevne (PU) – upevnenie na dopredu pripravené

 • nosné konštrukcie
 • stavebné prvky
 • alebo súčasti technologických zariadení
 • zväzkované vodiče a káble, upevnené v pravidelných úsekoch (cca 75-100cm), alebo pripevnené ku konštrukcii

Pevne uložené vodiče, šnúry a káble sú v krátkych vzdialenostiach upevnené a bezpečne zaistené proti samovoľnému, aj násilnému posunutiu !

Na upevnenie sa používajú rôzne drobné upevňovacie konštrukcie, a upevňovací materiál, napr. konzolky, príchytky, spony, strmene, objímky, závesy a pod.

pod omietku (PO)

 • uložené do stien do dopredu pripravených drážok

prepojovacie vodiče v rozvádzačoch

 • okrem PU, započítaný v cenách aj ranžír

V cenníkoch ODIS sú v porovnaní so základným cenníkom tieto rozdiely :

 • káble 5-žilové – doplnené montáže
 • vodiče a káble bezhalogénové – doplnené montáže
 • doplnené montáže chýbajúcich prierezov a počtov žíl
 • AYKY káble do prierezu 6mm2 vyradené z materiálovej databázy z dôvodu ukončenia výroby
 • pre lepšiu orientáciu je udaný nový, aj pôvodný názov napr.: H05V-U (CY), H105V-K (CYA) a pod.

Ostatné doporučenia pre vodiče, šnúry a káble :

 • v cenách nie je započítané sekanie do muriva – rozpočtovať osobitne
 • v cenách nie sú započítané ukončenia v rozvádzačoch, el. zariadeniach, ani zapojenia v krabiciach.
  • pre krabice použiť skupinu 01
  • pre rozvádzače a ostatné ukončenia, napr. vačkové spínače, elektromery … použiť skupinu 10
 • nosné konštrukcie (žľaby, rošty) pre uloženie káblov oceňovať položkami skupiny 02
 • uloženie káblov do súvislých trás z tvárnic s komorami – montáž oceniť podľa spôsobu uloženia a doplniť položkami 210 95 … zväzkovanie, príplatok za zaťahovanie a pod.
 • skúšky zvýšeným napätím sú súčasťou revíznej správy
 • špeciálne nátery, odjutovanie a pod. oceniť položkami 210 95 …
 • položky silnoprúdových káblov doporučujem používať aj pre Slaboprúd

Po zápise montáže SW ODIS navedie na hlavný (nosný)materiál s ňou súvisiaci.

Firmy zaradené do MTZ Elektro

210 01 Rúrkové vedenia, krabice, svorkovnice

Táto cenníková skupina obsahuje položky pre montáž rúrok, elektroinštalačných líšt, krabíc, svoriek…

Úvodná časť skupiny definuje spôsoby uloženia :

Rúrky, chráničky, hadice

 • pod omietku – uložené do stien, podláh, alebo stropov
 • pevne na povrchu – prichytené príchytkami na povrchu stien, konštrukcií, aj na nosných lanách
 • voľne – prichytené len na niektorých miestach, napr. na podlahe pred konečnou vrstvou poteru, vo výkope a pod.

Elektroinštalačné lišty a kanály

 • výhradne uložené pevne

Krabice

 • do muriva, pod omietku – prístrojové (KP), odbočné (KO) a rozvodné (KR)
 • do dutých stien – prístrojové (KP), odbočné (KO) a rozvodné (KR)
 • na povrch – spravidla KO a KR s vyšším krytím IP40-66
 • lištové, na povrch – KP, KO, KR
 • lištové, do kanálov – nosiče prístrojov
 • podlahové do betónu, alebo do zdvojených podláh
 • do liateho betónu

V cenníkoch ODIS sú v porovnaní so základným cenníkom tieto rozdiely :

 • rúrky – doplnené priemery D40 až D63
 • rúrky – v textoch pre lepšiu orientáciu je udaný vnútorný, aj vonkajší priemer
 • elektroinštalačné lišty – doplnené položky pre parapetné kanály
 • krabice – doplnené položky pre 2 až 5-násobné krabice
 • krabice – doplnené položky pre krabice do dutých stien (sadrokartónu), vrátane zhotovenia otvorov
 • krabice – doplnené položky pre bezskrutkové svorkovnice (Wago – zapojenie v krabiciach)
 • krabice – doplnené položky pre podlahové krabice do betónu a do zdvojených podlách
 • v textoch sú pôvodné typové rady výrobkov nahradené všeobecným technickým popisom

Ostatné doporučenia :

 • v cenách nie je započítané sekanie do muriva – rozpočtovať osobitne
 • v cenách nie sú započítané hmoždinky – rozpočtovať pre úplnú montáž :
  • pevne uložených rúrok na múr príchytkami (cca 3ks/m)
  • elektroinštalačných líšt (cca 3ks/m) a kanálov (cca 6ks/m)
  • krabíc na povrch (cca 2ks/ks)
  • ku montáži lustrového háku
 • pri výbere KP zohľadniť hĺbku krabíc, pre následnú montáž prístrojov (spínačov, zásuviek …)
 • pre skupinové prístroje využívať viacnásobné, alebo spojovateľné krabice, ktoré zaručujú bezproblémovú montáž prístrojov osadených do viacnásobných rámikov
 • výrobcovia prístrojov majú vo svojom sortimente aj KP priamo určené pre ich výrobky
 • odviečkovanie a zaviečkovanie krabíc použiť len pri opravách (v montáži KO a KR – súčasť ceny)
 • počet KP = počtu zapustených spínačov, zásuviek, ovládačov …
 • počet KR = počtu spínačov, ovládačov
 • doporučujem používať aj pre Slaboprúd

Po zápise montáže SW ODIS navedie na hlavný (nosný) materiál s ňou súvisiaci.

Z nosného materiálu je priamy odkaz na doplnkový materiál :

 • pre rúrky – kolená, spojky, vývodky, príchytky a pod.
 • pre elektroinštalačné lišty – koncovky, spojky, odbočky, uhly, prepážky a pod.

Firmy zaradené do MTZ Elektro

Ako rozpočtovať Elektroinštaláciu

Časť 1.: Pomôcka na stiahnutie

V praxi je potrebné spracovať rozpočet z projektovej dokumentácie alebo z podkladov, ktoré neobsahujú čísla cenníkových položiek. Číslovanie v cenníku, hoci má svoju logiku, často zdržiavava. Poznáte to:

Viem, čo mám oceniť, ale to hľadanie…

Stiahnite si preto zadarmo pomôcku k softwaru ODIS, kde nájdete v zjednodušenej tabuľke základné položky pre ocenenie elektroinštalácie.

Čítajte viac →