210 80 Vodiče, šnúry a káble medené a 210 90 hliníkové

Táto cenníková skupina obsahuje položky pre montáž bežne používaných vodičov, šnúr a káblov

Položky obsahujú úplnú montáž

 • bez zapojenia v krabiciach, prístrojoch, rozvádzačoch a pod., tieto zapojenia je potrebné oceňovať osobitne
 • vrátane prípravných prác (značenie trasy vedenia, merania, prípravy bubnov)
 • prípadné preťahovanie, zaistenie koncov, meranie izolačného stavu a pod.

Úvodná časť skupiny definuje spôsoby uloženia :

Voľne (VU) – položenie na dopredu pripravené

 • nosné konštrukcie
 • káblové žľaby, lávky a pod. (vrátane zväzkovania proti zvlneniu)
 • uloženie do výkopov, tvárnic, chráničiek.

Voľne uložené vodiče, šnúry a káble nie sú zaistené, alebo upevnené proti posúvaniu !

pevne (PU) – upevnenie na dopredu pripravené

 • nosné konštrukcie
 • stavebné prvky
 • alebo súčasti technologických zariadení
 • zväzkované vodiče a káble, upevnené v pravidelných úsekoch (cca 75-100cm), alebo pripevnené ku konštrukcii

Pevne uložené vodiče, šnúry a káble sú v krátkych vzdialenostiach upevnené a bezpečne zaistené proti samovoľnému, aj násilnému posunutiu !

Na upevnenie sa používajú rôzne drobné upevňovacie konštrukcie, a upevňovací materiál, napr. konzolky, príchytky, spony, strmene, objímky, závesy a pod.

pod omietku (PO)

 • uložené do stien do dopredu pripravených drážok

prepojovacie vodiče v rozvádzačoch

 • okrem PU, započítaný v cenách aj ranžír

V cenníkoch ODIS sú v porovnaní so základným cenníkom tieto rozdiely :

 • káble 5-žilové – doplnené montáže
 • vodiče a káble bezhalogénové – doplnené montáže
 • doplnené montáže chýbajúcich prierezov a počtov žíl
 • AYKY káble do prierezu 6mm2 vyradené z materiálovej databázy z dôvodu ukončenia výroby
 • pre lepšiu orientáciu je udaný nový, aj pôvodný názov napr.: H05V-U (CY), H105V-K (CYA) a pod.

Ostatné doporučenia pre vodiče, šnúry a káble :

 • v cenách nie je započítané sekanie do muriva – rozpočtovať osobitne
 • v cenách nie sú započítané ukončenia v rozvádzačoch, el. zariadeniach, ani zapojenia v krabiciach.
  • pre krabice použiť skupinu 01
  • pre rozvádzače a ostatné ukončenia, napr. vačkové spínače, elektromery … použiť skupinu 10
 • nosné konštrukcie (žľaby, rošty) pre uloženie káblov oceňovať položkami skupiny 02
 • uloženie káblov do súvislých trás z tvárnic s komorami – montáž oceniť podľa spôsobu uloženia a doplniť položkami 210 95 … zväzkovanie, príplatok za zaťahovanie a pod.
 • skúšky zvýšeným napätím sú súčasťou revíznej správy
 • špeciálne nátery, odjutovanie a pod. oceniť položkami 210 95 …
 • položky silnoprúdových káblov doporučujem používať aj pre Slaboprúd

Po zápise montáže SW ODIS navedie na hlavný (nosný)materiál s ňou súvisiaci.

Firmy zaradené do MTZ Elektro

Prihláste sa na odber noviniek

Ak chcete ostať informovaní o aktuálnych novinkách a akciách, prihláste sa na odber noviniek emailom. Priemerne raz za mesiac vám pošleme sumár noviniek, ktoré by vás mohli zaujímať, odhlásiť sa môžete kedykoľvek.

Ak si neželáte prihlásiť sa emailom, môžete nás sledovať na Facebook-u alebo na Twitteri.