Systém ODIS

Programové vybavenie na oceňovanie, riadenie stavebných a montážnych prác pre investorov, dodávateľov stavebných prác, projektantov, stavebných cenárov, kalkulantov, prípravárov, individuálnych stavebníkov.

  • vyhovuje požiadavkám domáceho, aj zahraničného stavebného trhu
  • umožňuje využívať všetky osvedčené rozpočtové a kalkulačné metódy
  • použiteľný s OS Microsoft Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP
  • systém kompletov – kombinácie SW modulov a databáz

  • Moduly Systému ODIS

    Systém ODIS sa skladá z viacerých samostatných častí – modulov. Základným modulom je Rozpočet. Každý ďalší prídavný modul rozširuje funkcionalitu systému pre špecifickú skupinu používateľov, podľa potreby a zamerania na investorov, dodávateľov, projektantov, cenárov.
  • Databázy Systému ODIS

    Pre racionálnu prípravu zadaní a spracovanie ponúk je vhodné, aby účastníci stavebného procesu využívali všeobecne zaužívané metódy a postupy. Z praktických dôvodov je možné doporučovať najmä tie metódy, ktoré využívajú štrukturálne a číselne previazané cenové podklady a ktoré umožňujú priame využitie výpočtovej techniky.

Cenník a objednávka Systému ODIS →

Tip: Využite možnosť vyskúšať si ODIS ako Demo

Autorom systému ODIS je ODIS s.r.o. Žilina. Predošlé verzie ste poznali pod menom: KSP, KROS a Oskar.