Cenové správy a ODIS Reader

Cenové správy

Cenové správy vydávame 4x ročne. Cenové správy obsahujú informácie o cenách a oceňovacích podkladoch, ceny nových stavebných a montážnych prác, cenové indexy, zákony, normy, vyhlášky a iné aktuálne cenové spravodajstvo v stavebníctve.

ODIS Reader

Knižné cenníky sú plne nahradené elektronickou formou – ODIS Reader.

ODIS Reader je lacná a jednoduchá forma cenníkov pre stavebné firmy, investorov, individuálnych stavebníkov, projektantov.

Obsahuje:

  • komplety stavebných a montážnych cenníkov HSV, PSV a M
  • v cene 2 cenové úrovne, nasledujúce za sebou
  • nový zákazník s prvou cenovou úrovňou dostane ako BONUS databázy materiálov

Výhody:

  • cenovo prístupná forma stavebných a montážnych cenníkov
  • v limitovanom čase budete môcť používať ODIS Reader ako plnohodnotnú verziu programového vybavenia ODIS v rozsahu SW modulov Rozpočet a Čerpanie
  • to znamená, budete mať možnosť s plným komfortom vytvárať rozpočty a používať modul Čerpanie na Súpisy vykonaných prác a dodávok
  • ak sa rozhodnete v danom kalendárnom roku prejsť z ODIS Reader na programové vybavenie ODIS,
    bude Vám investovaná suma do ODIS Reader odpočítaná z ceny vybraného produktu Systému ODIS
  • ak nevyužijete prechod na Systém ODIS, aktualizáciou Vám ostane možnosť prezerania cenníkov

Cenník a objednávky