Tlačené publikácie a ODIS Reader

 • Knižné cenníky sú plne nahradené elektronickou formou – ODIS Reader
 • Cenové správy vydávame 4x ročne

Cenník a objednávky

Cenové správy

 • Cenové správy – Informácie o cenách a oceňovacích podkladoch, ceny nových stavebných a montážnych prác, cenové indexy, zákony, normy, vyhlášky a iné aktuálne cenové spravodajstvo v stavebníctve.

ODIS Reader pre HSV, PSV, M

Smerné Orientačné Ceny HSV, PSV a M + ODIS Reader

ODIS Reader je lacná a jednoduchá forma cenníkov pre stavebné firmy, investorov, individuálnych stavebníkov, projektantov. Obsahuje:

 • komplety stavebných a montážnych cenníkov
 • v cene 2 cenové úrovne, nasledujúce za sebou
 • nový zákazník s prvou cenovou úrovňou dostane ako BONUS databázy materiálov

Výhody

 • cenovo prístupná forma stavebných a montážnych cenníkov
 • v limitovanom čase budete môcť používať ODIS Reader ako plnohodnotnú verziu programového vybavenia ODIS
  v rozsahu SW modulov Rozpočet a Čerpanie
 • to znamená, budete mať možnosť s plným komfortom vytvárať rozpočty
  a používať modul Čerpanie na Súpisy vykonaných prác a dodávok
 • ak sa rozhodnete v danom kalendárnom roku prejsť z ODIS Reader na programové vybavenie ODIS,
  bude Vám investovaná suma do ODIS Reader odpočítaná z ceny vybraného produktu Systému ODIS
 • ak nevyužijete prechod na Systém ODIS, aktualizáciou Vám ostane možnosť prezerania cenníkov
Produkt, cena : bez DPH s DPH
Databáza HSV (+ MAT): Smerné ceny stavebných prác, všetky cenníky HSV 35,00€ 42,00€
Databáza PSV (+ MAT): Smerné ceny stavebných prác, všetky cenníky PSV 30,00€ 36,00€
Databáza Elektro (+ MAT): Smerné ceny montážnych prác pre elektroinštaláciu 35,00€ 42,00€
Databáza M (+ MAT): Smerné ceny montážnych prác, okrem elektroinštalácie 20,00€ 24,00€
Databáza HSV + PSV + M + Elektro (+ MAT) : Komplet cenníky so zľavou 16% 100,00€ 120,00€

Bonus (+ MAT) dostáva iba nový zákazník pri prvom nákupe s prvou cenovou úrovňou,
pre limitovaný čas používania plnohodnotnej verzie programového vybavenia ODIS

Cenník je platný od 1. 1. 2019

Smerné orientačné ceny sú k dispozícii priamo na pracovisku, pre objednávku si prosím stiahnite editovateľný formulár v PDF.