Databázy Systému ODIS

Pre racionálnu prípravu zadaní a spracovanie ponúk je vhodné, aby účastníci stavebného procesu využívali všeobecne zaužívané metódy a postupy. Z praktických dôvodov je možné doporučovať najmä tie metódy, ktoré využívajú štrukturálne a číselne previazané cenové podklady a ktoré umožňujú priame využitie výpočtovej techniky.

To všetko Vám umožnia databázové súbory ODIS.

Ponúkame Vám kompletný systém cenových podkladov s údajmi na rozpočtovanie, kalkuláciu, riadenie stavby.

Zoznam databáz Systému ODIS:

OBJEDNÁVKY

Databázy sú nedeliteľnou súčasťou systému ODIS. Kúpou programu získate prístup k týmto databázam. Cenník je k dispozícii na stiahnutie ako PDF. Softwarove vybavenie ODIS je priamo dostupné na pracovisku.

Cenník systému ODIS →