Databázy Systému ODIS

Pre racionálnu prípravu zadaní a spracovanie ponúk je vhodné, aby účastníci stavebného procesu využívali všeobecne zaužívané metódy a postupy. Náš systém využíva štrukturálne a číselne previazané cenové podklady.Databázy sú nedeliteľnou súčasťou systému ODIS. Kúpou programu získate prístup k týmto databázam.

Cenník a objednávky Systému ODIS →

Zoznam databáz Systému ODIS:

Ponúkame Vám kompletný systém cenových podkladov s údajmi na rozpočtovanie, fakturáciu, kalkuláciu, riadenie stavby.