Databázy: Špeciály pre oceňovanie

Databázy:

 • RUSO
 • SKP
 • Polotovary
 • STROJE

RUSO — Rozpočtové ukazovatele

 • databáza obsahuje RU viac ako 1000 realizovaných objektov, technické správy a náčrty
 • pre každý RU je spracovaný rozpočet v podrobnosti stavebných dielov a remesiel v € na
  • m3 OP – m3 obostavaného priestoru
  • m2 UP – m2 úžitkovej plochy
  • m2 ZP – m2 zastavanej plochy
  • PZ – počet žiakov (školy…)
  • PM – počet miest v sále (kultúrne domy…)
  • PL – počet lôžok (hotel, penzión, zdravotnícke zariadenia…)
  • BJ – počet bytových jednotiek (bytové domy…)

SKP — Skupinové položky stavebných dielov HSV a PSV

 • sú určené na zjednodušenie tvorby rozpočtov
 • pomocou funkcie rozpad v programe ODIS umožňujú efektívnu tvorbu tradičných podrobných rozpočtov

Výroba polotovarov

revidovaný súbor polotovarov (suché zmesi, položenie a výroba výstuže v KP,…)

Stroje

revidovaný súbor strojov a cenník nájmov strojov (zmena metodiky výpočtu)


Poznámka:

 • Súbory SCSP, SPON a RCMV sa aktualizujú 4x ročne.
 • Zákazník si vyberie cyklus aktualizácie v kalendárnom roku:
  • 2×: základná cenová úroveň a 1 aktualizácia (CÚ I. a III.)
  • 4×: základná cenová úroveň a 3 aktualizácie (CÚ I. II. III. a IV.)