Databázy RUSO, SKP, Polotovary a Stroje

Špeciály pre oceňovanie

RUSO — Rozpočtové ukazovatele

 • databáza obsahuje RU viac ako 1000 realizovaných objektov, technické správy a náčrty
 • pre každý RU je spracovaný rozpočet v podrobnosti stavebných dielov a remesiel v € na
  • m3 obostavaného priestoru (OP)
  • m2 úžitkovej plochy (UP)
  • m2 zastavanej plochy (ZP)
  • PZ – počet žiakov (školy…)
  • PM – počet miest v sále (kultúrne domy…)
  • PL – počet lôžok (hotel, penzión, zdravotnícke zariadenia…)
  • BJ – počet bytových jednotiek (bytové domy…)

SKP — Skupinové položky stavebných dielov HSV a PSV

 • sú určené na zjednodušenie tvorby rozpočtov
 • pomocou funkcie rozpad v programe ODIS umožňujú efektívnu tvorbu tradičných podrobných rozpočtov

Výroba polotovarov

 • súbor polotovarov (suché zmesi, položenie a výroba výstuže…)

Stroje

 • súbor strojov a prenájmov