Databázy: Súbory materiálov

Ponúkame databázy v týchto rozsahoch:

MTZ S — Materiál pre stavebné práce HSV a PSV

 • databáza obsahuje položky najčastejšie spotrebovávaných materiálov v stavebníctve
 • špecifikácie pre práce HSV a PSV (bez materiálov pre ZT, UK a elektromontáže)

MTZ ZT,UK — Materiál pre zdravotechniku a ústredné kúrenie

 • databáza obsahuje materiály pre ZT a UK
 • obchodné údaje od výrobcov a veľkoobchodníkov (adresy, obrázky a pod.)

MTZ E — Materiál pre elektromontáže

 • databáza obsahuje materiály pre elektro
 • obchodné údaje od výrobcov a veľkoobchodníkov (adresy, obrázky a pod.)
 • (viac v časti Elektroinštalácia a MTZ ELEKTRO)

Poznámka:

 • Súbory cien konštrukcií (prác) a materiálov (MAT) sa aktualizujú 4x ročne.
 • Zákazník si vyberie cyklus aktualizácie v kalendárnom roku:
  • 2× : základná cenová úroveň a 1 aktualizácia (CÚ I. a III.)
  • 4× : základná cenová úroveň a 3 aktualizácie (CÚ I. II. III. a IV.)