Databázy: Súbory montážnych prác M

Ponúkame databázy v týchto rozsahoch:

SCMP – Smerné orientačné ceny montážnych prác

 • databáza obsahuje súbory popisov montážnych konštrukcií a prác
 • ceny a ďalšie údaje bežne využívané pre tvorbu rozpočtov – členených podľa TSKP aj KP

SPON-M — Rozbory smerných cien montážnych konštrukcií a prác

 • databáza obsahuje súbory SCMP, spotrebné normy a ostatné údaje,
 • ktoré boli použité pre výpočet smerných cien
  je vhodnou pomôckou pre tvorbu vlastných individuálnych cien

KPMP — Katalógy úplných Popisov Montážnych Prác

 • databáza úplných popisov položiek montážnych prác, vrátane úvodných ustanovení
 • o spôsobe používania jednotlivých cenníkov

Poznámka:

 • Súbory cien konštrukcií (prác) a materiálov (MAT) sa aktualizujú 4x ročne.
 • Zákazník si vyberie cyklus aktualizácie v kalendárnom roku:
  • 2× : základná cenová úroveň a 1 aktualizácia (CÚ I. a III.)
  • 4× : základná cenová úroveň a 3 aktualizácie (CÚ I. II. III. a IV.)