Dodatok: Výber cenníkov pre remeslá

V ponuke máme komplety SW a databáz pre remeslá.
Databázy sú dodávané sa v dvoch verziách:

 • verzia so Smernými cenami (SC)
 • verzia so Smernými cenami (SC) + rozbory (SPON)

E – elektrikár

Výber pre elektromontáže

Obsahuje:

 • cenníky HSV:
  • 800-1 (001) – Zemné práce
  • 800-3 (003) – Lešenie
  • 801-3 (013) – Búranie a podchycovanie konštrukcií
 • cenníky M:
  • M21 (921) – Elektromontáže silnoprúdové
  • M22 (922) – Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpečovacích zariadení
  • M36 (936) – Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení (MaR)
  • M46 (946) – Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach
  • M48 (948) – Periodické revízie
  • M25 (925) – Povrchové úpravy zariadení pri externých montážach
 • materiály pre výber cenníkov
 • dodávané so SW modulmi Rozpočet, Harmonogram, Čerpanie rozpočtu + Výrobná kalkulácia – pre verziu databáz SC+SPON

I – inštalatér

Výber pre zdravotechniku, ústredné kúrenie, plyn

Obsahuje:

 • cenníky HSV:
  • 800-1 (001) – Zemné práce
  • 800-3 (003) – Lešenie
  • 801-3 (013) – Búranie a podchycovanie konštrukcií
  • 827-0 (270) – Vedenie rúrové (výber z cenníka M23)
  • 827-1 (271) – Vedenie rúrové vonkajšie – vodovody a kanalizácie
  • 827-2 (272) – Vedenie rúrové vonkajšie – plynovody
 • cenníky PSV:
  • 800-713 – Izolácie tepelné
  • 800-721 – Zdravotechnické zariadenie budov
  • 800-731 – Ústredné kúrenie
  • 800-783 – Dokončovacie práce – nátery
  • 800-791 – Zariadenia veľkokuchyne
  • 800-795 – Lokálne kúrenie
 • cenníky M:
  • M48 (948) – Periodické revízie
 • materiály pre výber cenníkov
 • dodávané so SW modulmi Rozpočet, Harmonogram, Čerpanie rozpočtu + Výrobná kalkulácia – pre verziu databáz SC+SPON

EI – elektrikár a inštalatér

Výber pre elektromontáže, zdravotechniku, ústredné kúrenie, plyn, VZT

Obsahuje:

 • cenníky HSV:
  • 800-1 (001) – Zemné práce
  • 800-3 (003) – Lešenie
  • 801-3 (013) – Búranie a podchycovanie konštrukcií
  • 827-0 (270) – Vedenie rúrové (výber z cenníka M23)
  • 827-1 (271) – Vedenie rúrové vonkajšie – vodovody a kanalizácie
  • 827-2 (272) – Vedenie rúrové vonkajšie – plynovody
 • cenníky PSV:
  • 800-713 – Izolácie tepelné
  • 800-721 – Zdravotechnické zariadenie budov
  • 800-731 – Ústredné kúrenie
  • 800-783 – Dokončovacie práce – nátery
  • 800-791 – Zariadenia veľkokuchyne
  • 800-795 – Lokálne kúrenie
 • cenníky M:
  • M21 (921) – Elektromontáže silnoprúdové
  • M22 (922) – Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpečovacích zariadení
  • M36 (936) – Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení (MaR)
  • M46 (946) – Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach
  • M48 (948) – Periodické revízie
  • M24 (924) – Montáž vzduchotechnických zariadení
  • M25 (925) – Povrchové úpravy zariadení pri externých montážach
 • materiály pre výber cenníkov
 • dodávané so SW modulmi Rozpočet, Harmonogram, Čerpanie rozpočtu

EXT – exteriér

Výber pre exteriéry budov : fasády, zateplenie, omietky, okná, …

Obsahuje:

 • cenníky HSV:
  • 800-3 (003) – Lešenie
  • 801-1 (011) – Bežné stavebné práce
  • 801-3 (013) – Búranie a podchycovanie konštrukcií
  • 801-4 (014) – Opravy a údržba
 • cenníky PSV:
  • 800-713 – Izolácie tepelné
  • 800-766 – Konštrukcie stolárske
  • 800-767 – Konštrukcie doplnkové kovové stavebné
  • 800-782 – Obklady a dlažby z kameňa
  • 800-783 – Dokončovacie práce – nátery
  • 800-784 – Dokončovacie práce – maľby a tapetovanie
 • materiály pre výber cenníkov
 • dodávané so SW modulmi Rozpočet, Harmonogram, Čerpanie rozpočtu + Výrobná kalkulácia – pre verziu databáz SC+SPON

INT – interiér

Výber pre interiéry budov : obklady, dlažby, maľby, podlahy, …

Obsahuje:

 • cenníky HSV:
  • 800-3 (003) – Lešenie
  • 801-1 (011) – Bežné stavebné práce
  • 801-3 (013) – Búranie a podchycovanie konštrukcií
  • 801-4 (014) – Opravy a údržba
 • cenníky PSV:
  • 800-766 – Konštrukcie stolárske
  • 800-767 – Konštrukcie doplnkové kovové stavebné
  • 800-771 – Podlahy z dlaždíc a obklady keramické
  • 800-773 – Podlahy teracové a syntetické
  • 800-775 – Podlahy vlysové, parketové a povlakové
  • 800-782 – Obklady a dlažby z kameňa
  • 800-783 – Dokončovacie práce – nátery
  • 800-784 – Dokončovacie práce – maľby a tapetovanie
  • 800-786 – Dokončovacie práce – čalunnícke úpravy
 • materiály pre výber cenníkov
 • dodávané so SW modulmi Rozpočet, Harmonogram, Čerpanie rozpočtu + Výrobná kalkulácia – pre verziu databáz SC+SPON

DS – Drevostavby

Výber pre drevostavby a práce na strechách : tesár, krytina, klampiar, …

Obsahuje:

 • cenníky HSV:
  • 801-1 (011) – Bežné stavebné práce
  • 801-3 (013) – Búranie a podchycovanie konštrukcií
 • cenníky PSV:
  • 800-711 – Izolácie proti vode
  • 800-712 – Povlakové krytiny
  • 800-713 – Izolácie tepelné
  • 800-762 – Konštrukcie tesárske
  • 800-763 – Konštrukcie – drevostavby
  • 800-764 – Konštrukcie klampiarske
  • 800-765 – Konštrukcie – krytiny tvrdé
  • 800-766 – Konštrukcie stolárske
  • 800-767 – Konštrukcie doplnkové kovové stavebné
 • materiály pre výber cenníkov
 • dodávané so SW modulmi Rozpočet, Harmonogram, Čerpanie rozpočtu + Výrobná kalkulácia – pre verziu databáz SC+SPON