Moduly Systému ODIS

Systém ODIS sa skladá z viacerých samostatných častí – modulov. Základným modulom je Rozpočet. Jeho súčasťou je Harmonogram a Cenová kalkulácia. Každý ďalší prídavný modul rozširuje funkcionalitu systému pre špecifickú skupinu používateľov, podľa potreby a zamerania na investorov, dodávateľov, remeselníkov, projektantov aj cenárov.Moduly sú nedeliteľnou súčasťou systému ODIS. Kúpou programu získate prístup k týmto modulom. Softwarove vybavenie ODIS je priamo dostupné na pracovisku.

Cenník a objednávky Systému ODIS →

Zoznam modulov: