Moduly Systému ODIS

Systém ODIS sa skladá zo samostatných častí – modulov.

Základným modulom je Rozpočet a Harmonogram.

Každý ďalší prídavný modul rozširuje funkcionalitu systému pre špecifickú skupinu používateľov, podľa potreby a zamerania na:

  • Investori
  • Dodávatelia
  • Remeselníci
  • Projektanti
  • Cenári

Zoznam modulov: