Modul: Riadenie realizácie

Je základným nástrojom pre riadenie, spracovanie operatívneho plánu vo väzbe na prevod údajov z výrobnej kalkulácie do:

 • MS-PROJECTu (nie je v cene)
 • Harmonogramu

Umožňuje

 1. Obsahuje všetky funkcie ako výrobná kalkulácia s možnosťou rozčlenenia produkcie
  z hľadiska priebehu, podmienok a obdobia realizácie.
 2. Transformácia údajov z výrobnej kalkulácie do vhodných konštrukčných prvkov.
 3. Vytvorenie podkladu pre časové plánovanie.
 4. Prenos údajov do MS Projectu a Harmonogramu.
 5. Jednoduchá aktualizácia harmonogramov v grafickom prostredí na obrazovke
  alebo zmenou kritérií (termín začiatku, konca, limit zdrojov, pracovnú dobu a pod.).