Cenová kalkulácia

  • Jednoduchá kalkulácia cien v zákazke bez úpravy rozborov cien (SPON).
  • Vlastné hodinové mzdy a kalkulačný vzorec.
  • Je súčasťou modulu Rozpočet

Umožňuje

  1. Zostavenie ponukovej ceny prepočtom smerných orientačných cien.
  2. Možnosť úprav KV ODIS (KV kalkulačný vzorec).
  3. Priamy zápis individuálnych nákladov na materiál, mzdy, stroje, OPN a priemernej hodinovej mzdy.
  4. Jednoduchou úpravou vzorca prepočítate kalkulovanú cenu aj bez SPON.