Modul: Výrobná faktúra

Splátkovanie, dodatky, fakturácia, zostatky a precenenia vo väzbe na výrobnú kalkuláciu.

Modul má rovnaké funkcie ako modul Čerpanie, ale vo väzbe na výrobnú kalkuláciu. Plní kontrolné funkcie pre riadenie vo väzbe na účtovníctvo. Účtovanie zákazkovej výroby.

Umožňuje:

  1. Automatický prenos realizovaných prác do výrobnej a odbytovej faktúry s možnosťou priameho zásahu do prenesených množstiev.
  2. Návrh splátkového režimu pre zmluvu s investorom a sledovanie prestavanosti na úrovni stavby a firmy.
  3. Rovnaké možnosti a výstupy ako v Kalkulácii.
  4. Prepojenie s ostatnými modulmi programu.
  5. Riadenie a kontrola nákladov na stavbe za určené obdobie (mzdy, materiál, stroje)