Školenia a servis

Školenie pri kúpe SW

Pri kúpe programového vybavenia ODIS každý zákazník získa bezplatné Úvodné školenie v rozsahu 3 hod. (platí pre nákup na pracovisku ODIS Košice, s.r.o.)

Servis

ODIS Košice, s.r.o. poskytuje po dobu jedného roka odo dňa prevzatia počítačového programu bezplatný servis, ktorý zahrňuje:

  • bezplatnú poradenskú činnosť na telefón
  • bezplatnú inštaláciu SW a databáz na pracovisku ODIS Košice
  • aktualizácie počítačového programu a databáz ODIS v rozsahu zmluvy
  • bezplatné poštovné, média

Ostatné školenia

Kurzy sú určené hlavne pre stavebných elektrotechnikov, pre profesionálne rozpočtovanie Elektroinštalácie (NN).

Školenie nad rámec Úvodného len pre licencovaných zákazníkov SW ODIS. Školenia sa vykonávajú na pracovisku ODIS Košice, s.r.o., alebo u zákazníka. Táto služba je spoplatňovaná.

Naučíme Vás správne využívať:

  • montážne cenníky M21, M22, M36, M46, M48 + 800-3, 801-3
  • materiálové cenníky ODIS MTZ-E