ODIS Košice, autorizovaný predajca

Systém ODIS s databázami

  • slúži na oceňovanie stavebných prác,
  • tvorbu rozpočtov a kalkulácií HSV, PSVM prác
  • cena je závislá na rozsahu a obsahu (pozrieť cenník)
  • už od 350 € bez DPH

Detail produktu →

ODIS Reader a Cenové správy

  • cenovo prívetivá forma stavebných a montážnych cenníkov
  • obmedzený čas možnosť plnohodnotne pracovať v systéme ODIS
  • komplet už od 100 € bez DPH

Detail produktov →

Cenníky a objednávky

Novinky a články →

ODIS Košice – L. Adamko – je autorom databázy materiálov pre Elektro.