Databázy: Súbory stavebných prác HSV a PSV

Ponúkame databázy v týchto rozsahoch:

SCSP — Smerné orientačné ceny stavebných prác HSV a PSV

 • databáza obsahuje súbory popisov stavebných konštrukcií a prác
 • ceny a ďalšie údaje bežne využívané pre tvorbu rozpočtov členených podľa TSKP aj KP

SPON – Rozbory smerných cien stavebných konštrukcií a prác

 • databáza obsahuje súbory SCSP, spotrebné normy a ostatné údaje
 • tieto boli použité pre výpočet smerných cien
 • je vhodnou pomôckou pre tvorbu vlastných individuálnych cien

RCMV — Rozbory smerných cien pre malé výmery

 • databáza obsahuje spotrebné normy a ostatné údaje, použité
  na výpočet smerných orientačných cien pre malé výmery

KPSP — Katalógy úplných popisov stavebných prác

 • databáza úplných popisov položiek stavebných prác, vrátane úvodných
 • ustanovení o spôsobe používania jednotlivých cenníkov

Poznámka:

 • Súbory cien konštrukcií (prác) a materiálov (MAT) sa aktualizujú 4x ročne
 • Zákazník si vyberie cyklus aktualizácie v kalendárnom roku:
  • 2× : základná cenová úroveň a 1 aktualizácia (CÚ I. a III.)
  • 4× : základná cenová úroveň a 3 aktualizácie (CÚ I. II. III. a IV.)